ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма)

24.03.2015 10:22

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ

учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України

(програма)

 

РОЗДІЛ І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСНОВНИХ ОРІЄНТИРІВ

ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12-Х КЛАСІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 

Процес становлення незалежної демократичної України з її праг­ненням стати повноправним членом європейської спільноти перед­бачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу — не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, ай формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

У глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втра­чати свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, повагу до його духовних, моральних і культурних над­бань. Незалежно від своєї національності та світогляду учень має змогу дізнатися про духовне коріння української нації, моральні традиції інших національностей, які складають єдиний народ України. Засвоєння основ знань про традиційні духовні, моральні і культурні цінності, про духовну культуру української та інших національностей, які живуть в нашій державі, сприятиме взаємному порозумінню, консолідації українського народу, вихованню поваги до кожного, а також тих, хто має відмінні погляди.

Філософія і методологія освіти виконують важливу роль у справі формування свідомості молодого покоління. Та для різнобічного і гармонійного розвитку зростаючої особистості треба, щоб освіт­ній процес будувався не тільки на науковому осмисленні дійсності, а й на духовних, моральних і культурних цінностях українського народу і всього людства.

 

Духовно-моральний стан суспільства...                

Читати повний варіант